Algemene Voorwaarden

Voor al onze activiteiten gelden de KiemKracht inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden. Door je in te schrijven voor individuele begeleiding of een workshop, cursus, groep, training, traject of andere activiteit geef je aan accoord te zijn met onze voorwaarden en verbind je je hiermee.

Individuele Coaching of Counseling
Aanmelden
voor een individuele sessie kan via telefoon (06 249 70 252) of e-mail contact@kiemkracht.nu.
Betaling kan contant na afloop van de sessie, of via bank of giro. Na afloop van de sessie ontvang je een factuur. Het factuurbedrag dient betaalt te worden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Betalen kan door het overmaken van het factuurbedrag op rekening NL22RABO166987972  t.n.v. KiemKracht Coaching & Counseling onder vermelding van het factuurnummer
Annuleren of verplaatsen door jou 
van een eerder gemaakte afspraak kan kosteloos tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak via telefoon of mail. Wil je de afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleren dan zijn de volledige kosten voor de sessie verschuldigd. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
In uitzonderlijke gevallen kan KiemKracht tot vlak voor de geplande afspraak de sessie annuleren. In overleg wordt dan een nieuwe datum gezocht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Workshop, cursus, groep, training of andere activiteit
Aanmelden 
voor onze activiteiten kan telefonisch (06 249 70 252) of via e-mail contact@kiemkracht.nu. Vermeld bij je aanmelding altijd de datum en activiteit waaraan je wilt deelnemen en je volledige naam, adresgegevens en telefoonnummer.
Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je per e-mail een bevestiging van je inschrijving. Bij deze bevestigingsmail is een factuur bijgesloten en in de mail vind je alle bijzonderheden over je deelname en betaling.
Betaling van een workshop, cursus, groep, training of andere activiteit kan alleen via bank of giro. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan (tenzij anders vermeld). Betalen kan door het overmaken van het factuurbedrag op rekening NL22RABO166987972 t.n.v. KiemKracht Coaching & Counseling onder vermelding van het factuurnummer.
Annulering door deelnemers is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Je ontvangt een eventueel eerder gedane betaling direct retour.
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang wordt de volledige prijs in rekening gebracht.
Als de deelnemers zich binnen 2 weken voor de start van een activiteit aanmeldt, dan is annulering niet mogelijk en dient het gehele bedrag te worden voldaan. ongeacht de omstandigheden.
Tussentijdse annulering is niet mogelijk.
Annuleren terwijl een activiteit reeds van start is gegaan is niet mogelijk. Dit geldt voor alle cursussen, trajecten, meerdaagse workshops en trainingen, groepen en alle andere meerdaagse activiteiten.
Bijvoorbeeld; de VasteMeditatieGroep (inschrijving per blok) of de inschrijving voor de volledige Mindfulness Cursus (alle cursusonderdelen). Besluit je om niet meer deel te nemen, dan blijft de betalingsverplichting bestaan en is geen restitutie mogelijk.
Uitzondering dagdeel of eendaagse workshop. Voor een dagdeel of ééndaagse workshop is het mogelijk om iemand in jouw plaats te laten deelnemen. Dit is echter alleen mogelijk in overleg met KiemKracht. Na schriftelijke toestemming door KiemKracht zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.
Annulering door KiemKracht. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een workshop, cursus, groep, training of activiteit niet door. Wij informeren je hier zo snel mogelijk over (in uitzonderlijke gevallen uiterlijk 1 dag van te voren). Je ontvangt jouw volledige betaling direct retour.